Καλώς ήρθατε στο SupportGovGr!

Ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας του gov.gr θέτουμε σε λειτουργία την ενιαία κυβερνητική υπηρεσία εξυπηρέτησης πολιτών στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών support.gov.gr .

Η ενιαία κυβερνητική υπηρεσία εξυπηρέτησης πολιτών στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, support.gov.gr, επιτρέπει στους πολίτες να υποβάλλουν κεντρικά στο gov.gr, αιτήματα υποστήριξης για κάθε διακριτή υπηρεσία. Ήδη, η υπηρεσία εξυπηρέτησης καλύπτει μία σειρά υπηρεσιών, ενώ οι παρεχόμενες θεματικές εξυπηρέτησης θα αυξάνονται διαρκώς.

Τα αιτήματα υποστήριξης των πολιτών μεταβιβάζονται στα κέντρα υποστήριξης κάθε φορέα. Οι φορείς επεξεργάζονται τα αιτήματα και παρέχουν τις απαντήσεις στη υπηρεσία support.gov.gr και οι πολίτες παραλαμβάνουν τις απαντήσεις τους έγκαιρα και με έγκυρο τρόπο.

Εσείς τι πρέπει να κάνετε; Τα βήματα είναι απλά και μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά στην συνέχεια!

Υποβολή Ερωτήματος

Επιλέγετε την ψηφιακή υπηρεσία για την οποία θέλετε να υποβάλλετε κάποιο αίτημα εξυπηρέτησης, όπως για παράδειγμα μία διευκρινηστική ερώτηση. Στο δεξιά μέρος της οθόνης σας, επιλέγετε το λήμμα Επικοινωνία.

Με αυτόν τον τρόπο μεταφέρεστε στην αρχική σελίδα του Κέντρου Εξυπηρέτησης. Από εδώ μπορείτε με γρήγορο και εύκολο τρόπο, τόσο να στείλετε το αίτημά σας, όσο και να αναζητήσετε την απάντηση για παλαιότερα αιτήματά σας.

Για να στείλετε το αίτημά σας, πατήστε το Υποβολή Ερωτήματος. Θα χρειαστείτε μόνο να έχετε διαθέσιμους τους κωδικούς taxisnet για να συνδεθείτε και να μπορούμε να σας παρέχουμε ασφαλή προσωποιημένη πληροφόρηση.

Ανάλογα με την υπηρεσία που υποβάλλετε αίτημα, μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία όπως ο ΑΜΚΑ, ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου κ.α. στον βαθμό που με αυτά θα μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε αποτελεσματικά και γρήγορα (πάντα με σεβασμό στην προστασία Προσωπικών Δεδομένων).

Τέλος, θα σας ζητηθούν στοιχεία επικοινωνίας (email και τηλέφωνο) για να μπορούμε να σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη των αιτημάτων σας.

Έχετε σχεδόν τελειώσει!

Στο επόμενο βήμα θα σας ζητήσουμε απλά να περιγράψετε το αίτημα - ερώτημα που θέλετε, ενώ σας δίνετε η δυνατότητα -προαιρετικά- να επισυνάψετε κάποιο αρχείο. Με την υποβολή του αιτήματος εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη σας με τα στοιχεία του αιτήματος (όπως είναι ο μοναδικός Αριθμός Ticket, η Ημερομηνία εισαγωγής, το θέμα, ο Φορέας κλπ), ενώ θα λάβετε και ένα σχετικό μέιλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

Αναζήτηση Αιτήματος

Το αίτημά σας έχει πλέον μεταβιβαστεί στα κέντρα υποστήριξης του αρμόδιου φορέα. Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του φορέα επεξεργάζεται τα αιτήματα και παρέχει τις απαντήσεις στην υπηρεσία support.gov.gr.

Την απάντηση στο αίτημά σας θα την λάβετε με δύο τρόπους: 1. με σχετική ειδοποίηση στο email που έχετε δηλώσει και 2. στο ενιαίο αποθετήριο απαντήσεων υποστήριξης.

Στο αποθετήριο, μπορείτε να συνδεθείτε από την αρχική σελίδα του Κέντρου Εξυπηρέτησης, επιλέγοντας το Προβολή Απαντήσεων. Συνδέεστε πάλι με κωδικούς taxisnet για να μπορούμε να σας παρέχουμε ασφαλή προσωποιημένη πληροφόρηση, ενώ εδώ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αιτημάτων που έχετε υποβάλλει μέσω του support.gov.gr και όχι μόνο για μία συγκεκριμένη υπηρεσία.

SupportGovGr | Κάθε μέρα μια μικρή αλλαγή, διευκολύνοντας την καθημερινότητα του πολίτη!