H ψηφιακή υπηρεσία

Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης - Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης, απασχόλησης ανέργων 25 έως 45 ετών

  • Δεν έχει ενταχθεί στην ενοποιημένη πλατφόρμα ψηφιακής εξυπηρέτησης Support.gov.gr. Υπευθυνος φορέας εξυπηρέτησης : Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)
  • Email υποστήριξης για τεχνικά θέματα: wemaster@voucher.gov.gr, ΔΥΠΑ: paroxoikdvm@dypa.gov.gr
Επισκόπηση χρήσης Ε.Ψ.Π. - support.gov.gr

Eπισκόπηση αιτημάτων πολιτών μέσω της Ε.Ψ.Π. - Support.gov.gr

22 Ιουλίου 2024

Γενικό Σύνολο

615.134

Αιτήματα

Ημερήσια

725

Αιτήματα

Έτος 2024

Από την αρχή του έτους

96.967

Αιτήματα

Μηνός Ιουλίου

11.746

Αιτήματα

Συνολική επισκόπηση αιτημάτων πολιτών μέσω της Ε.Ψ.Π. Support.gov.gr ( 2024 )

E.Ψ.Π. - support.gov.gr

Η ταχύτητα ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών δημιούργησε την ανάγκη ανάπτυξης ενός νέου «ψηφιακού χώρου επικοινωνίας» κράτους και πολίτη. Η μέχρι χθες επίσκεψη του πολίτη στις δημόσιες υπηρεσίες για υποβολή αιτήσεων υποκαθίσταται πλέον από ψηφιακές πλατφόρμες, για την άμεση εξυπηρέτηση του. Οι ανάγκες επικοινωνίας όμως παραμένουν. Η ενιαία ψηφιακή υπηρεσία - support.gov.gr, είναι ο ψηφιακός χώρος επικοινωνίας πολιτών και επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες, για την υποβολή αιτημάτων και την λήψη απαντήσεων για τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών κάθε φορέα. Υλοποιούμε “κάθε μέρα μια μικρή αλλαγή διευκολύνοντας την καθημερινότητα του πολίτη”.

Οδηγίες Χρήσης

Για την υποβολή αιτήματος επιλέξτε “επικοινωνία” στη σελίδα της ψηφιακής υπηρεσίας για την οποία ενδιαφέρεστε. Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet, ενώ ανάλογα με την υπηρεσία για την οποία επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτημα, ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετα στοιχεία ταυτοποίησης σας (ενδεικτικά: Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΜΚΑ, κλπ.). Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων σας, θα σάς ζητηθεί να καταχωρίσετε μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την άμεση ενημέρωση σας αναφορικά με την εξέλιξη του αιτήματος σας. Μετά την υποβολή του αιτήματος σας, θα παραλάβετε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) τον μοναδικό αριθμό που αυτό έλαβε μετά την καταγραφή του στο σύστημα της ενιαίας ψηφιακής υπηρεσίας - support.gov.gr.

Τα αιτήματα δρομολογούνται αυτόματα στους καθ' ύλην αρμόδιους κρατικούς φορείς και δη στις αρμόδιες υπηρεσιακές τους μονάδες, ανατίθενται άμεσα σε εξιδεικευμένους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να σας παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή και αρχεία σχετικά με τα αιτήματα σας. Όταν ο αρμόδιος φορέας επεξεργασίας του αιτήματός σας ολοκληρώσει την απάντηση, θα λάβετε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για να παραλάβετε την απάντηση σας, από το προσωπικό αποθετήριο επικοινωνίας της ενιαίας ψηφιακής υπηρεσίας -support.gov.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ
ΒΟΗΘΕΙΑ;
Ξεκινήστε εδώ

Πληροφορίες για δημοσίους φορείς

Η ενιαία ψηφιακή υπηρεσία - support.gov.gr προσφέρει τη δυνατότητα στους κυβερνητικούς φορείς που δημοσιεύουν ψηφιακές υπηρεσίες στην ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr να αποκτήσουν πρόσβαση στο ενιαίο πολυκαναλικό περιβάλλον επικοινωνίας πολιτών που προσφέρει το τελευταίο. Η χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας βρίσκεται σήμερα σε πιλοτική λειτουργία και έχει υποδεχθεί περισσότερα από 615.134 αιτήματα πολιτών. Οι φορείς που έχουν ενταχθεί σε αυτήν, στο πρώτο στάδιο λειτουργίας, έχουν επιδείξει εξαιρετικά αποτελέσματα απόδοσης στην ικανοποίηση των αιτημάτων που έχουν υποβάλλει οι ενδιαφερόμενοι πολίτες. Ανάμεσα στους πρώτους φορείς που εντάχθηκαν στην πολυκαναλική πλατφόρμα επικοινωνίας, είναι τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Φορείς με μεγάλο φόρτο εργασιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη, όπως η ΗΔΙΚΑ για την άυλη συνταγογράφηση, η ΓΓΠΣΔΔ για το e-Παράβολο, ανήκουν, επίσης, στους πρώτους φορείς που εντάχθηκαν στο ενιαίο μοντέλο επικοινωνίας της ψηφιακής πύλης. Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης της ενιαίας ψηφιακής υπηρεσίας – support.gov.gr, oι φορείς που εντάσσονται στην πλατφόρμα θα διευρύνονται διαρκώς.

Πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένους χρήστες των φορέων εξυπηρέτησης

Digital Service

Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης - Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης, απασχόλησης ανέργων 25 έως 45 ετών

  • Not integrated into the unified digital service platform Support.gov.gr. Υπευθυνος φορέας εξυπηρέτησης : Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)
  • Email υποστήριξης για τεχνικά θέματα: wemaster@voucher.gov.gr, ΔΥΠΑ: paroxoikdvm@dypa.gov.gr

Sorry for the inconvenience, but the content you were looking for is not yet available in the English language. Please visit again soon.

Overall support.gov.gr stats

Total number of online requests submitted through support.gov.gr

22 Ιουλίου 2024

Total number

615.134

Requests

Daily Usage

725

Requests

Year 2024

Annual usage

96.967

Requests

Current Month's usage Ιουλίου

11.746

Requests

Total number of online requests submitted through support.gov.gr in the current year

Online support through support.gov.gr

The consistently growing ratio of digital transformation and elimination of substances to digital amenities, are two circumstances that enabled the creation of the digital communication space between with the name support.gov.gr.

Through support.gov.gr, citizens and enterprises representatives are able to decrease either eliminate their visits to the public sector's departments and submit their requests online, earning considerable time to invest to their most significant objectives.

Although the implementation of support.gov.gr has already produced a remarkable change to the way citizens and enterprises interact with public sector, our goal is to continue permanently improving our online support web site, in order to provide even more effective digital services.

Usage instructions

Until you have reached the gov.gr page, hosting the digital service you are interested in, you can place an online support request by clicking on the "Communication" button. To get access to the online request submission system, you will have to enter your personal taxisnet credentials.

On the next step you will be asked to confirm your personal data and, in some cases, declare some additional personal information (for example ID number, Passport Number, Social Security Number, etc.), before proceeding to the recording of your communication information.

Please mind that the accurate recording of your email address is necessary, so that you can be informed about the procedure status of your request and will not become subject of any further use.

The first relative notification email will be delivered to your registered mail account immediately after you complete the submission of your online request.

At the same time, your request will be also delivered to the competent department and will be assigned to an available agent, in order to start the procedure of providing you an appropriate answer.

Finally, you will receive a second notification email, informing you that the answer to your request has been posted on your personal communication repository. Please follow the instructions, included in this email, in order to get access to the answer provided to your request.

Need
Help?
Start Here

Information for public sector's organizations

Public sector's organizations, whose online services are already hosted on gov.gr, have the ability to apply for participating in the "support.gov.gr " online service.

Participation in support.gov.gr provides an organization with the software to manage online requests and also collaborate with other co-competent organizations through a unified support platform.

Between the pioneers of support.gov.gr, you can notice indicatively the following organizations: Ministry of Digital Government, Ministry of Rural Development and Food, IDIKA SA and the General Secretariat for Public Administration's Information Systems.

In the context of the continuous upgrading of support.gov.gr, the number of organizations joining the platform will be constantly expanded.

Through the button "Analytics", authorized personnel of the public administration can access various KPI's and other statistics, regarding the support services offered by the support.gov.gr participants.

Access to authorised users of service providers