Ψηφιακή επικοινωνία για την ψηφιακή υπηρεσία

Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

  • - Για να υποβάλλετε ψηφιακό αίτημα, επιλέξτε «Υποβολή Αιτήματος»
  • - Για να δείτε την απάντηση στο αίτημα σας καθώς και συνολικά τις απαντήσεις που έχετε λάβει σε αιτήματα που υποβάλλατε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Υπηρεσίας - support.gov.gr, επιλέξτε «Προβολή Απαντήσεων»
  • - Τόσο για την υποβολή αιτήματος όσο και για την πρόσβαση στο αποθετήριο επικοινωνίας θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς taxisnet..

Αναμενόμενος Χρόνος Απάντησης : 3 ημέρες

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό βίντεο.

Υποβολή αιτήματος– λήψη απάντησης

Η ενιαία ψηφιακή υπηρεσία - support.gov.gr, συγκεντρώνει την επικοινωνία, με τους κυβερνητικούς φορείς, για τις ψηφιακές υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr. Πολίτες και επιχειρήσεις επιλέγουν στο gov.gr, την ψηφιακή υπηρεσία που τους ενδιαφέρει και εκτελούν ψηφιακά τη συναλλαγή τους. Σε περίπτωση που επιθυμούν να υποβάλλουν οποιοδήποτε αίτημα, σχετικά με την επιλεγμένη ψηφιακή υπηρεσία, επιλέγουν «επικοινωνία», στη σελίδα της ψηφιακής υπηρεσίας για την οποία ενδιαφέρονται. Με χρήση κωδικών taxisnet υποβάλλουν προσωποποιημένα αιτήματα και λαμβάνουν ως αποδεικτικό τον μοναδικό αριθμό αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Το gov.gr, για όσους Φορείς και ψηφιακές υπηρεσίες έχουν ενταχθεί στην ενιαία ψηφιακή υπηρεσία - support.gov.gr, διαμοιράζει τα αιτήματα αυτόματα, στους φορείς και τις διοικητικές μονάδες που έχουν την ευθύνη απάντησης. Μετά την ολοκληρωμένη επεξεργασία του αιτήματος, η απάντηση της διοίκησης, αναρτάται στο προσωποποιημένο αποθετήριο επικοινωνίας του πολίτη ή της επιχείρησης. Για κάθε νέα απάντηση, η ενιαία ψηφιακή υπηρεσία - support.gov.gr αποστέλλει ενημερωτικό email, ώστε ο πολίτης να μεταβεί στο προσωπικό αποθετήριο επικοινωνίας και να παραλάβει την απάντηση της αρμόδιας διοικητικής μονάδας. Η πρόσβαση στο προσωπικό αποθετήριο επικοινωνίας πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών taxisnet. Σταδιακά όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες θα ενταχθούν στο support.gov.gr.

Επισκόπηση χρήσης Ε.Ψ.Π. - support.gov.gr

Eπισκόπηση αιτημάτων πολιτών μέσω της Ε.Ψ.Π. - Support.gov.gr

27 Νοεμβρίου 2022

Γενικό Σύνολο

352.077

Αιτήματα

Ημερήσια

211

Αιτήματα

Έτος 2022

Από την αρχή του έτους

197.269

Αιτήματα

Μηνός Νοεμβρίου

15.027

Αιτήματα

Συνολική επισκόπηση αιτημάτων πολιτών μέσω της Ε.Ψ.Π. Support.gov.gr ( 2022 )

E.Ψ.Π. - support.gov.gr

Η ταχύτητα ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών δημιούργησε την ανάγκη ανάπτυξης ενός νέου «ψηφιακού χώρου επικοινωνίας» κράτους και πολίτη. Η μέχρι χθες επίσκεψη του πολίτη στις δημόσιες υπηρεσίες για υποβολή αιτήσεων υποκαθίσταται πλέον από ψηφιακές πλατφόρμες, για την άμεση εξυπηρέτηση του. Οι ανάγκες επικοινωνίας όμως παραμένουν. Η ενιαία ψηφιακή υπηρεσία - support.gov.gr, είναι ο ψηφιακός χώρος επικοινωνίας πολιτών και επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες, για την υποβολή αιτημάτων και την λήψη απαντήσεων για τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών κάθε φορέα. Υλοποιούμε “κάθε μέρα μια μικρή αλλαγή διευκολύνοντας την καθημερινότητα του πολίτη”.

Οδηγίες Χρήσης

Για την υποβολή αιτήματος επιλέξτε “επικοινωνία” στη σελίδα της ψηφιακής υπηρεσίας για την οποία ενδιαφέρεστε. Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet, ενώ ανάλογα με την υπηρεσία για την οποία επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτημα, ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετα στοιχεία ταυτοποίησης σας (ενδεικτικά: Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΜΚΑ, κλπ.). Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων σας, θα σάς ζητηθεί να καταχωρίσετε μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την άμεση ενημέρωση σας αναφορικά με την εξέλιξη του αιτήματος σας. Μετά την υποβολή του αιτήματος σας, θα παραλάβετε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) τον μοναδικό αριθμό που αυτό έλαβε μετά την καταγραφή του στο σύστημα της ενιαίας ψηφιακής υπηρεσίας - support.gov.gr.

Τα αιτήματα δρομολογούνται αυτόματα στους καθ' ύλην αρμόδιους κρατικούς φορείς και δη στις αρμόδιες υπηρεσιακές τους μονάδες, ανατίθενται άμεσα σε εξιδεικευμένους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να σας παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή και αρχεία σχετικά με τα αιτήματα σας. Όταν ο αρμόδιος φορέας επεξεργασίας του αιτήματός σας ολοκληρώσει την απάντηση, θα λάβετε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για να παραλάβετε την απάντηση σας, από το προσωπικό αποθετήριο επικοινωνίας της ενιαίας ψηφιακής υπηρεσίας -support.gov.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ
ΒΟΗΘΕΙΑ;
Ξεκινήστε εδώ

Πληροφορίες για δημοσίους φορείς

Η ενιαία ψηφιακή υπηρεσία - support.gov.gr προσφέρει τη δυνατότητα στους κυβερνητικούς φορείς που δημοσιεύουν ψηφιακές υπηρεσίες στην ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr να αποκτήσουν πρόσβαση στο ενιαίο πολυκαναλικό περιβάλλον επικοινωνίας πολιτών που προσφέρει το τελευταίο. Η χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας βρίσκεται σήμερα σε πιλοτική λειτουργία και έχει υποδεχθεί περισσότερα από 352.077 αιτήματα πολιτών. Οι φορείς που έχουν ενταχθεί σε αυτήν, στο πρώτο στάδιο λειτουργίας, έχουν επιδείξει εξαιρετικά αποτελέσματα απόδοσης στην ικανοποίηση των αιτημάτων που έχουν υποβάλλει οι ενδιαφερόμενοι πολίτες. Ανάμεσα στους πρώτους φορείς που εντάχθηκαν στην πολυκαναλική πλατφόρμα επικοινωνίας, είναι τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Φορείς με μεγάλο φόρτο εργασιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη, όπως η ΗΔΙΚΑ για την άυλη συνταγογράφηση, η ΓΓΠΣΔΔ για το e-Παράβολο, ανήκουν, επίσης, στους πρώτους φορείς που εντάχθηκαν στο ενιαίο μοντέλο επικοινωνίας της ψηφιακής πύλης. Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης της ενιαίας ψηφιακής υπηρεσίας – support.gov.gr, oι φορείς που εντάσσονται στην πλατφόρμα θα διευρύνονται διαρκώς.

Πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένους χρήστες των φορέων εξυπηρέτησης