Το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρέχει υπηρεσίες υποβολής αιτημάτων εξυπηρέτησης ή ερωτημάτων και λήψης απαντήσεων, προς πολίτες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Υποβολή αιτήματος – ερωτήματος

Για να υποβάλλετε αίτημα εξυπηρέτησης ή ερώτημα σχετικό με τη λειτουργία της υπηρεσίας που έχετε επισκεφθεί στο gov.gr, επιλέξετε Υποβολή Ερωτήματος.

Αποθετήριο απαντήσεων

Για να παραλάβετε απάντηση σε αιτήματα που έχετε υποβάλει, ανεξάρτητα της ψηφιακής υπηρεσίας την οποία αφορούν επιλέξτε Προβολή Απαντήσεων.

Για πληροφορίες ή ερωτήσεις σχετικά με μια υπηρεσία του gov.gr, επιλέξτε “Επικοινωνία” στη σελίδα της συγκεκριμένης υπηρεσίας για να επικοινωνήσετε απευθείας με το υπουργείο, τον φορέα ή την ανεξάρτητη αρχή που την παρέχει.

Σε επόμενη φάση το gov.gr θα προσφέρει τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων εξυπηρέτησης για το σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει.