Το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρέχει υπηρεσίες υποβολής αιτημάτων εξυπηρέτησης ή ερωτημάτων και λήψης απαντήσεων, προς πολίτες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Υποβολή αιτήματος – ερωτήματος

Για να υποβάλλετε αίτημα εξυπηρέτησης ή ερώτημα σχετικό με τη λειτουργία της υπηρεσίας που έχετε επισκεφθεί στο gov.gr, επιλέξετε Υποβολή Αιτήματος - Ερωτήματος.

Αποθετήριο απαντήσεων

Για να παραλάβετε απάντηση σε αιτήματα που έχετε υποβάλει, ανεξάρτητα της ψηφιακής υπηρεσίας την οποία αφορούν επιλέξτε Προβολή Απαντήσεων.

Για πληροφορίες ή ερωτήσεις σχετικά με μια υπηρεσία του gov.gr, επιλέξτε “Επικοινωνία” στη σελίδα της συγκεκριμένης υπηρεσίας για να επικοινωνήσετε απευθείας με το υπουργείο, τον φορέα ή την ανεξάρτητη αρχή που την παρέχει.

Σε επόμενη φάση το gov.gr θα προσφέρει τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων εξυπηρέτησης για το σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει.